ניקוי מאגרי מים וחיטוי- רקע כללי

 

 

 

לאחרונה אנו עדים למגמת עלייה בתחום של חיטוי וניקוי מערכות מים וזאת בשל הגברת האכיפה והחקיקה השונה מטעמם של הרשויות המקומיות. לפי ההגדרה מערכות מי שתייה, הן מערכות שנועדו לשמש הן את  המגזר הציבורי והן את המגזר הפרטי לרבות ענף החקלאות. במטרה למנוע הופעה של זיהומים שונים במי השתייה, ישנו צורך לדאוג לביצוען של בדיקות ועוד טיפולים שוטפים, בהתאם לתקנות של משרד הבריאות. חברה מקצועית בתחום של ניקוי מאגרי מים, נדרשת להחזיק ברשותה את כל ההיתרים והציוד המתאים.

חברה מקצועית בתחום של ניקוי מאגרי מים

על מנת לדאוג לטיהור וחיטוי הולם של מאגרי המים ומערכות המים בבנייני מגורים ובתים פרטיים, ישנו צורך לפנות לחברה מקצועית המספקת מגוון רחב של שירותים כגון, פעולות ניקוי וחיטוי, דגימתם של המים המטופלים, הנפקה של אישורי מעבדה מוסמכת ועוד. מאגרי מים שאינם מטופלים ומתוחזקים בצורה תדירה עלולים להוות מפגע בטיחותי ולגרום למחלות וזיהומים כגון, קוליפורמים, גארדיה, חולירע, לגיונלה, סלמונלה, שלשולים ועוד מיני זיהומים שונים.

היעדר ניקוי מאגרי מים מוביל לסכנות בריאותיות

מחלות וזיהומים אלו יכולים לעבור דרך פעולות שגרתיות שאנו מבצעים דרך שימוש במים כמו למשל צחצוח שיניים, שטיפת פירות וירקות, מקלחת, שתייה ועוד. תחזוקה שוטפת ומקצועית של מאגרי המים בבניין המגורים או בבתים פרטיים יכולה להוות תרופת מנע למחלות וזיהומים שצוינו לעיל. לפי תקנה 1525.5 ישנה חובה ממשית לחטא ולטהר את מאגרי המים אחת לפרק זמן של שנה. מאגרי מים נפוצים שנמצאים בבניינים מגיעים כמכלי פלסטיק או נירוסטה, אליהם מוזרמים מים ממקורות מים רשותיים.

ניקוי מאגרי מים בניינים

כיום מרבית מאגרי המים שמצויים בבניינים בישראל אינם מתוחזקים כראוי, אם בכלל מתוחזקים. מאגרים אלו יכולים כאמור להוות מפגע בריאותי עבור דיירי הבניין. היעדר תחזוקה מוביל ליצירה של פתחים לא מוגנים בהם המים עומדים וחשופים לכמות הרבה יותר גבוהה של מזיקים שונים דוגמת זחלים, חרקים, חולדות, לשלשת ציפורים ועוד. כל אלו יכולים לגרום לתחלואה, במידה ואינם מטופלים כראוי. מעבר לכך, ישנו חשש להתפתות של פטריות ונבגים ועוד זיהומים במאגרים בלתי מטופלים.

 

 

 

 

צרו קשר

Click on the image to change it